جدال نظریه های جامعه شناسی درقابنشست مشترک گروه ‌های علمی تخصصی جامعه شناسی نظری و تفسیری انجمن جامعه شناسی ایران روز شنبه 20 آبان ماه 1396 با موضوع «جدال نظریه های جامعه شناسی در قالب رمان» و با سخنرانی دکتر عالیه شکربیگی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر قادری، دبیر گروه جامعه شناسی تفسیری، به بیان علل انتخاب این موضوع برای نشست پرداخت و پیرامون دغدغه‌های شورای مدیریت گروه تفسیری در هرچه بیشتر آشنا کردن اعضای گروه با دیدگاه تفسیرگرایی و اصول این پارادایم توضیحاتی ارائه داد و از کتاب «دورکیم مرده است» نوشته «آرتور آسابرگر» را برای معرفی بهتر پارادایم‌ها یاد کرد. در این کتاب نظریات جامعه شناسان کلاسیک به صورت رمان‌گونه بیان شده است که نشان از تفاوت‌های پارادایمی آنها دارد.هریک از نظریه پردازان از دیدگاه پارادایمی خود (اعم از اثباتی؛ تضادی و یا تفسیری) به یک جریان واحد می‌نگرند و از همین رو؛ نتایج متفاوتی می‌گیرند.

سپس دکتر یوسف کلافی دبیر گروه جامعه شناسی نظری گفت: جامعه شناسی نظری مدام به بیش از حد انتزاعی بودن متهم می‌شود و اعضای گروه خواهان ملموس‌تر شدن مباحث هستند؛ به همین جهت این عنوان برای نشست مشترک انتخاب شد تا دکتر شکربیگی در این خصوص بحث خود را مطرح نماید.

دکتر شکربیگی سخنان خود را با معرفی «کتاب دورکیم مرده است» آغاز کرد و انتقاداتی را نیز به کتاب وارد دانست و گفت: نویسنده تخصصی در حیطه جامعه شناسی ندارد و کتاب را به سفارش انتشارات نوشته است و از همین‌رو کتاب با سوگیری نوشته شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سخنان خود را با شرح نظریات وبر؛ دورکیم؛ زیمل و دوبوآ که در این کتاب به آنها اشاره شده است ادامه داد.

بخش پایانی این نشست؛ جمع‌بندی مدیر هر دو گروه تفسیری و نظری؛ از جلسه بود. دکتر تنهایی، جامعه شناسی تفسیری و نظری را در ایران شناخته نشده دانست و از اعضای دو گروه خواست برای شناساندن هرچه بیشتر آن‌ها تلاش کنند.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی افزود: نه تنها جامعه شناسی تفسیری در ایران شناخته نشده بلکه دچار آسیب «بد شناسانده شدن» نیز شده است و حتی برخی جامعه شناسی تفسیری را همان تفسیر کنشگران می‌دانند و یا جامعه شناسی نظری را همان نظریات جامعه شناسی!

وی تاکید کرد: جامعه‌شناسان برای شناخت هر دیدگاه و یا مکتبی به سراغ کتاب‌های نوشته شده و مقالات تالیفی نظریه‌پردازان و یا صاحب نظران اصلی آن دیدگاه بروند تا دچار سوء تعبیر نشوند.در پایان؛ حاضرین سوالات خود را از سخنرانان پرسیدند و جلسه در ساعت ۱۷به پایان رسید.

 فایل صوتی این نشست را از اینجا دریافت کنید.