کودک همسری 1نشست «بررسی زوایای پدیده کودک همسری در ایران» توسط گروه جامعه شناسی جنسیت (مطالعات زنان) انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری موسسه نیکوکاری مهرطه در تاریخ 26 بهمن ماه 1394 برگزار شد و غزاله مسعودی (کارشناس ارشد مددکار اجتماعی) به بررسی زوایای مختلف این پدیده پرداخت.

در ابتدای این نشست دکتر شهلا اعزازی، مدیر گروه جامعه‌شناسی جنسیت (مطالعات زنان) به اماری از این پدیده در ایران اشاره کرد و گفت: 23 هزار دختر و 11 هزار پسر کودک همسر در ایران وجود دارد و دلایل مختلفی برای بروز این پدیده عنوان شده است که امروز در مورد آن توضیح داده خواهد شد.

مسعودی در ادامه به فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و نااگاهی خانواده‌ها از ازدواج زودهنگام به عنوان برخی از عوامل این پدیده اشاره کرد.

او افزود: ازدواج زودهنگام زمانی که کودک در حال شکل گیری شناخت و هویت است سبب آسیب‌های شناختی و روانی به او می شود و همچنین در صورت بارداری زن او نمی‌تواند والد مناسبی برای کودکش باشد. علاوه بر این که در دوران بلوغ بارداری برای زن عوارض فیزیکی هم در پی دارد.

کودک همسری 2او در پایان خواستار تغییر قوانین سن ازدواج با کمک مراجع و آموزش والدین در مورد خطرات ازدواج زودهنگام و پررنگ تر شدن نقش سازمان‌های مردم نهاد در این امر شد.

لازم به ذکر است که این نشست در سالن اجتماعات خانه ارغوان برگزار شده بود.