متاسفانه با خبر شدیم جناب آقای دکتر منوچهر صبوری، استاد دانشگاه تهران، مترجم و پژوهشگر برجسته دار فانی را وداع گفته اند.
شادروان منوچهر صبوری، مترجم آثار ارزشمندی مانند؛ جامعه شناسی (گیدنز)، جامعه شناسی سیاسی (باتومور)، بنیادهای نظریه اجتماعی (جیمز کلمن)، جامعه و سیاست: مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی (مایکل راش)، ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی (شارون)، سیاست و جامعه شناسی و نظریه اجتماعی (گیدنز)، راه سوم؛ بازسازی سوسیال دموکراسی (گیدنز)، اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی (کیویستو)، مقدمات جامعه شناسی (البرو) و نیز مولف کتابهای جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی سازمان ها: بوروکراسی مدرن ایران، جامعه شناسی سازمان ها و ... بود.
به پاس خدمات علمی شادروان صبوری، انجمن جامعه‌شناسی ایران با اعطای نشان علمی غلامحسین صدیقی از ایشان به عنوان مترجم برتر علوم اجتماعی تجلیل کرد.

بدین وسیله درگذشت این استاد و پژوهشگر برجسته و ارجمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی علوم اجتماعی کشور، اعضای انجمن جامعه‌ شناسی ایران و همکاران و دانشجویان آن استاد فقید تسلیت عرض می ‌نماییم. روحش شاد، یادش گرامی و راهش مستدام باد.

                                                                      هیئت مدیریه انجمن جامعه شناسی ایران

 

دکتر منوچهر صبوری