سرکار خانم دکتر رفعت جاه

بدینوسیله درگذشت برادر گرامی ‌تان را به سرکارعالی و خانواده محترم تسلیت گفته و برای ایشان رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم. روحش شاد و یادش گرامی باد.

                                         هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران