ارتباط با مدیران و دبیران گروهها، کارگروهها، کمیته‌ها، دفاتر دانشگاهی و استانی

به اطلاع مدیران و دبیران محترم گروهها، کارگروهها، کمیته‌ها، دفاتر دانشگاهی و استانی انجمن جامعه ‌شناسی ایران میرساند به منظور تعامل مطلوب تر با روابط عمومی و دبیرخانه انجمن و انجام امر اطلاع رسانی به بهترین شکل ممکن، صفحه ارتباطی روی وب سایت انجمن جامعه شناسی ایران راه اندازی شد. خواهشمند است به موارد ذکر شده در این بخش توجه فرمایید.