گروه جامعه شناسی جنسیت و زنان انجمن جامعه شناسی برگزار میکند:

  • مادران آگاه، کودکان وطن خواه؛ مروری بر تجربه مادری در دوران مشروطه / سخنران : مریم میرزا نژاد
  • مادری و بدن / سخنران: سیمین کاظمی

زمان: دوشنبه 15 آذرماه 1395، ساعت 17 تا 19

مکان: خیابان مطهری، خیابان لارستان، کوچه مجلسی، پلاک 27، موسسه مهرطه