گروه علمی-تخصصی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق

درباره گروه علمی-تخصصی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق

مدیرگروه: دکتر علی ساعی


گزارش نشست‌های روش‌شناسی و روش‌های تحقیق

علیت فازی در علوم اجتماعی

dr.saei_.jpg

گروه علمی‏ـ تخصصی روش‏شناسی و روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران نشست هشتم خرداد ماه سال 91 خود را به موضوع « علیت فازی در علوم اجتماعی» اختصاص داد که در آن دکتر علی ساعی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، به سخنرانی پرداخت.


شهر در رمان (نقد و بررسی کتاب قصه شهر)

mardom madar

نقد و بررسی کتاب «قصه شهر» موضوع نشست مشترک روز چهاردهم اسفند ماه سال 1390در کارگروه جامعه شناسی مردم مدار و گروه علمی- تخصصی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق انجمن جامعه‌شناسی ایران بود. در این میزگرد،دکتر سیدمحسن حبیبی، دکتر محسن گودرزی و دکتر محمدحسن شهسواری حضور داشتند. 


ویتگنشتاین، هایک، گادامر: درآمدی بر روش‌شناسی تلفیقی در علوم اجتماعی

ravesh.jpg

گروه علمی- تخصصی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران در خرداد ماه ۸۹ نشستی را در باب دیدگاه‌های روش‌شناسانه‌ ویتگنشتاین، هایک و گادامر و ارائه اصولی تلفیقی از آراء این متفکران در حوزه روش‌شناسی علوم اجتماعی برگزار کرد که در آن، دکتر بهاره آروین به سخنرانی پرداخت. 


نظریه و روش در سنت وبری

گروه علمی- تخصصی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی در یکی دیگر از نشست‌های خود که روز یکشنبه 23 آبان ماه سال 89، موضوعی با عنوان "نسبت تئوری و روش در سنت وبری" را به بحث گذاشت. در این نشست، دکتر تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران به سخنرانی پرداخت.


تحلیل فضا

J.Kashi_.jpg

متن زیر، چکیده سخنرانی دکتر محمد جواد غلامرضاکاشی در میزگردی با عنوان "روش‌شناسی مطالعات فرهنگی" است که روز هیجدهم اسفند ماه سال 88 در گروه روش‌شناسی و روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران و با همکاری گروه روش‌شناسی انجمن مطالعات فرهنگی برگزار شد.  


نمونه‌گیری خوشه‌بندی محلات تهران

abdi.jpg
گروه علمی- تخصصی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق انجمن جامعه‌شناسی ایران در روز بیست و نهم آذر ماه سال 88، نشستی را برگزار کرد که در آن، عباس عبدی، ضمن ارائه بحث خود در خصوص نمونه‌گیری و خوشه‌بندی در پیمایش‌های اجتماعی، به ارائه گزارشی از یک طرح که درباره نمونه‌گیری خوشه‌بندی محلات تهران انجام شده بود، پرداخت.

فعالیت‌ها و انتشارات روش‌شناسی و روش‌های تحقیق

نقد علم اجتماعی در ایران

 یادداشتی از دکتر علی ساعی، به بهانه برگزاری همایش "علوم اجتماعی در ایران: دستاوردها و چالش‌ها"


همه حقوق این پایگاه برای «انجمن جامعه‌شناسی ایران» محفوظ است. (خبرخوان - RSS)

Powered By: KhorshidChehr