تازه‌ها

یادداشت‌ ماه

گزارش نشست‌ها

50اولین جلسه شورای هماهنگی دفاتر استانی انجمن جامعه‌شناسی ایران، روز پنجشنبه 9 دی ماه 1389، با میزبانی دفتر خراسان رضوی و با هدف تبادل نظر پیرامون سیاست‌های استانی انجمن و تصویب برنامه پیشنهادی سه سالانه کمیته دفاتر استانی؛ با حضور سه تن از اعضای هیأت مدیره انجمن و ده نفر از مدیران دفاتر استانی انجمن در شهر مشهد برگزار شد.

نکات مورد تأکید در این جلسه به شرح ذیل است:

در این نشست، دکتر علی یوسفی، مدیر کمیته دفاتر استانی انجمن جامعه‌شناسی ایران، ضمن اشاره به اهداف، وظایف و ساختار کمیته دفاتر استانی، برنامه سه ساله فعالیت کمیته دفاتر استانی را تشریح و بر اهمیت نقش دفاتر استانی در پیگیری اهداف انجمن در استان‌ها تأکیدکرد. او دفاتر استانی را نمایندگان هیأت مدیره دراستان‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد که برنامه پیشنهادی انجمن برای سه سال آینده با همکاری دفاتر استانی محقق شود.

وی همچنین یکی از مسئولیت‌های مهم کمیته دفاتر استانی را ایجاد هماهنگی در بین دفاتر استانی و تقویت ارتباط دفاتر با هیأت مدیره و دیگر کمیته‌های زیر مجموعه انجمن دانست و بر لزوم تقویت کمیته دفاتر استانی و تداوم فعالیت‌های آن، برای تحقق برنامه‌ها و اهداف استانی انجمن تأکید کرد.

در ادامه این نشست، دکتر محمد قانعی‌راد، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، با اشاره به سوابق شکل‌گیری دفاتر استانی انجمن و وضعیت متفاوتی که دفاتر از لحاظ نوع و شیوه فعالیت دارند، بر لزوم ارائه تعریفی جدید از دفاتر استانی و وظایف آنها تأکید کرد. وی با اشاره به تدوین برنامه سه ساله انجمن جامعه‌شناسی ایران و تشکیل کمیته‌های هفت‌گانه، نقش کمیته دفاتر استانی را در پیشبرد اهداف برنامه انجمن، اساسی دانست.

قانعی‌راد همچنین شیوه برنامه‌ریزی انجمن را مشارکتی دانست و موفقیت آن را موکول به همکاری دفاتر استانی و هم‌سو شدن آنها با اهداف برنامه انجمن شمرد که به گفته او، مسئولیت این هم‌سویی و هماهنگی به طورعمده برعهده کمیته دفاتر استانی خواهد بود.

وی در عین حال، ضمن تأکید بر لزوم تشخیص و تعیین جایگاه انجمن جامعه‌شناسی به عنوان یک نهاد نخبه‌گرا و تخصصی، و همچنین تعیین سمت برنامه‌ها به نفع دانش و جنبه انتقادی آن، ابراز امیدواری کرد که دفاتر استانی، با مبنا قرار دادن اهداف و برنامه‌های انجمن در فعالیت‌های خود، برنامه‌های بیشتری را با جنبه‌های ملی در استان‌ها داشته باشند.

دکتر سعید مدنی، مدیرکمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی انجمن جامعه‌شناسی ایران، عضو دیگر هیأت مدیره بود که در این نشست حضور داشت. وی در بحث خود، فرایند تدوین نظام برنامه سه ساله انجمن جامعه‌شناسی ایران را تشریح و تأکید کرد که هیأت مدیره انجمن، از میان شیوه‌های مختلف برنامه‌ریزی، شیوه برنامه‌ریزی مشارکتی را برای تحقق اهداف انجمن برگزیده و تلاش داشته که از همه تجارب موجود برای تدوین برنامه سه ساله بهره بگیرد.

وی از جمله اقدامات مشارکتی انجام شده در تدوین این برنامه را برگزاری نشست هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی با دعوت از مدیران دفاتر استانی در تیرماه، برگزاری جلسات تبادل نظر با هیأت مدیره‌های ادوار مختلف و مدیران گروه‌های علمی- تخصصی و فراخوان پیشنهادات از طریق سایت انجمن دانست. به گفته او، علاوه بر این، ساختار کمیته‌های هفت‌گانه انجمن نیز به گونه‌ای تنظیم شده که تصمیمات در آنها به صورت جمعی گرفته می‌شود و از این رو، در فرایند تصمیم‌گیری و تحقق برنامه پیشنهادی انجمن، تعداد قابل توجهی از اعضای انجمن حضور دارند.

دکتر مدنی در پایان بحث خود، ضمن اشاره به آیین‌نامه کمیته دفاتر استانی، بر لزوم اجرایی شدن برنامه سه ساله این کمیته و همچنین ارزشیابی فعالیت‌های آن تأکید کرد.

در بخش دوم این نشست، مدیران دفاتر استانی موجود به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص برنامه پیشنهادی انجمن پرداختند که مهم‌ترین نکات مطرح شدن در این دیدگاه‌ها عبارت بودند از:

1- لزوم شفافیت آیین‌نامه‌ها و ضرورت نظام برنامه‌ریزی انجمن.

2- توجه به امکانات و ظرفیت انجمن در استان‌ها.

3- همسویی و هارمونی فعالیت‌های انجمن در عین قبول تکثر و تنوع فعالیت دفاتر استانی.

4- تقویت رابطه دفاتر استانی با انجمن.

5- تعیین شاخص‌های ارزشیابی دفاتر استانی متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات هر استان.

6- تعریف روشن حوزه اختیارات و وظایف دفاتر استانی.

بر اساس مذاکرات و تبادل نظرات صورت گرفته در این جلسه، مصوبات اولین جلسه شورای هماهنگی دفاتر استانی به شرح زیر است:

1. تصویب آیین‌نامه پیشنهادی کمیته دفاتر استانی.

2. تصویب کلیات پیش‌نویس برنامه سه ساله کمیته دفاتر استانی و ارسال نظرات اصلاحی اعضای شورا در خصوص برنامه پیشنهادی کمیته حداکثر ظرف یک ماه ( تا تاریخ 9 بهمن 89) برای دبیرکمیته.

3. انتخاب آقایاندکتر سلیمان پاک سرشت، دکتر اکبر زارع، دکتر نادر رازقی وخانم‌ها دکتر لیلا یزدان‌پناه و دکتر عالیه شکربیگی، به عنوان اعضای کمیته دفاتر استانی انجمن تا پایان دوره تصدی هیأت مدیره کنونی.

4. میزبانی جلسه بعدی شورای هماهنگی دفاتر استانی، به ترتیب اولویت با استان‌های اصفهان، شیراز و همدان و هماهنگی برای برگزاری جلسه در اردیبهشت ماه سال آینده توسط دبیر کمیته دفاتر استانی

حاضران در نخستین جلسه شورای هماهنگی دفاتر استانی انجمن جامعه‌شناسی ایران، عبارت بودند از:

دکتر محمد امین قانعی‌راد، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران

دکتر علی یوسفی، مدیر کمیته دفاتر استانی انجمن جامعه شناسی ایران

دکتر سعید مدنی، مدیر کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی انجمن جامعه شناسی ایران

دکترهما زنجانی زاده عضو سابق هیأت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران

دکتر نادر رازقی، مدیر دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در استان مازندران

دکتر سلیمان پاک سرشت، مدیر دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در استان همدان

دکتر عالیه شکربیگی، جانشین مدیر دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در استان زنجان

دکتر اکبر زارع شاه آبادی، مدیر دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در استان یزد

دکتر لیلا یزدان‌پناه، مدیر دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در استان کرمان

اکبر شفیعی قهفرخی، جانشین مدیر دفترانجمن جامعه‌شناسی ایران در استان چهارمحال و بختیاری

دکتر رسول ربانی خوراسگانی، مدیر دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در استان اصفهان

دکتر مژگان عظیمی هاشمی، جانشین مدیر دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در استان خراسان

دکتر عزیز حزباوی، جانشین مدیر دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در استان خوزستان

مجید فولادیان، دبیر کمیته دفاتراستانی انجمن جامعه‌شناسی ایران

چند رسانه ای

مجله جامعه شناسی

مجله مطالعات

پیوندها

حمایت از انجمن

سامانه عضویت

شمس