بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت (در میان کاربران کافی نت های تهران)

منوچهر محسنی, بهزاد دوران, محمدهادی سهرابی

 

در پژوهش جاری اثرات استفاده از اینترنت بر کاربران اینترنت در کافی نت های تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نظریه شبکه به عنوان پایه نظری این پژوهش انتخاب شده و فرضیات پژوهش بر همین مبنا طرح شده است. فرضیات پژوهش شامل تاثیر ابعاد مختلف استفاده از اینترنت شامل نوع استفاده از اینترنت (اجتماعی - غیراجتماعی)، میزان استفاده از اینترنت در شبانه روز، شدت ارتباطات اجتماعی کاربر در جهان واقعی و میزان تجربه و مهارت فرد در استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی بود. 204 نفر از کاربران کافی نت ها طی یک نمونه گیری سهمیه ای - اتفاقی پرسشنامه های پژوهش را تکمیل نمودند. بر اساس تحلیل رگرسیون چند گانه فرضیات مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج به دست آمده میان زمان استفاده از اینترنت در طول شبانه روز و انزوای اجتماعی رابطه ای معنادار و معکوس نشان می دهند. همچنین استفاده اجتماعی از اینترنت موجب کاهش انزوای اجتماعی می گردد.

 

مفاهیم کلیدی : انزوای اجتماعی، شبکه اجتماعی، اینترنت، پیوندهای ضعیف

پیوستحجم فایل
4.85.1-3.pdf183.67 کیلوبایت

همه حقوق این پایگاه برای «انجمن جامعه‌شناسی ایران» محفوظ است. (خبرخوان - RSS)

Powered By: KhorshidChehr