93 7 14گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی روز دوشنبه مورخ 14 مهرماه 1393 یکی از جلسات سلسله نشستهای «فراز و فرود رشته مطالعات زنان» را برگزار کرد، که در آن دکتر شهلا اعزازی به بررسی تاریخچه رشته مطالعات زنان و کتایون مصری به مقایسه این رشته در کشورهای مختلف پرداختند.

شهلا اعزازی، جامعه شناس و مدیر گروه مطالعات زنان، در بخش اول این نشست با اشاره به چرایی و چگونگی تاسیس رشته مطالعات زنان گفت: پیش از تاسیس رشته مطالعات زنان، زنان از حوزه پژوهش حذف بودند و هدف از تشکیل این رشته تامل و اندیشیدن در مورد موقعیت زنان در ایران و ورود مسایل زنان و مشکلات آنان به حوزه دانشگاه بود. این جامعه شناس افزود: در ایران تاسیس رشته مطالعات زنان با دو رویکرد انجام شد. دیدگاه اول بر بررسی و بازنگری به حقوق انسانی زن در دین اسلام تاکید داشت و دیدگاه دیگر بیشتر متوجه مساله شناسی زنان در جامعه ایران، پژوهش در حوزه زنان و خانواده، توجه به مسائل جنسیتی و انجام مطالعات تطبیقی در مورد زن و خانواده بوده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه، برخی دیگر از عوامل موثر در ایجاد این رشته را بی توجهی علوم دیگر به موقعیت زنان، بی توجهی به مسائل خانواده و نقش­های چند گانه ­زنان، مردانه بودن علوم و نگاه مردانه به مسائل عرصه عمومی مانند اقتصاد و سیاست دانست.

شهلا اعزازی در پایان سخنرانی خود با اشاره به اقدامات مختلفی که در جهت تغییر ماهیت رشته مطالعات زنان بود گفت: وزارت علوم با حذف این رشته در برخی از دانشگاه­ ها و با بی توجهی به این رشته موجب افت کیفیت رشته مطالعات زنان در سطح دانشگاه ها شد.

3 11کتایون مصری، پژوهشگر و فارغ التحصیل مطالعات زنان، دیگر سخنران این نشست نیز با اشاره به تاریخچه شکل گیری رشته مطالعات زنان در دانشگاه های انگلیس و امریکا گفت: این رشته در انگلیس و امریکا از دهه 70 میلادی و با اوج گیری موج دوم فمینیسم با هدف مطالعه دیدگاه زنانه از جهان و وارد کردن تجربیات زنان به حوزه های مطالعاتی تاسیس شد. همچنین ارتقای آگاهی زنان و بهبود موقعیت آنان توجه همزمان به نژاد، طبقه، قومیت وجنسیت است، بهبود زندگی هردو جنس و تعریف سرفصل ها براساس شاخص­های جنسیتی مناطق و ایالت ها و مطالبات و نیازهای زنان نیز از اهداف تاسیس این رشته بود.

این سخنران با اشاره به میان رشته ­ایی بودن مطالعات زنان افزود: این رشته پیوند عمیقی با علوم اجتماعی،علوم سیاسی، روانشناسی و تاریخ و حقوق دارد و عنوان این رشته در بیشتر دانشگاه ها «جنسیت ومطالعات زنان» است.(Women and Gender Studies) و در برخی دانشگاه ها،Feminism Studies خوانده می شود.

مصری تصریح کرد: در حال حاضر در دانشگاه های خارج از ایران، تعریف سرفصل ها براساس شاخص های جنسیتی مناطق و ایالت ها و مطالبات و نیازهای زنان انتخاب می شود. وی در پایان با اشاره به دوره های کارآموزی رشته مطالعات زنان گفت: بسیاری از دانشگاه ها امتیاز خود را در ارایه واحد کارآموزی به دانشجویان و معرفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی به مراکز پژوهشی، شوراهای شهرها وایالت ها، مجامع وانجمن ها، مراکز مشاوره حقوقی، دفاتر مشاوره ومددکاری از جمله فعالیت­های این دپارتمان می دانند.

این نشست با پرسش و پاسخ خاتمه یافت