روز دوشنبه 28 مهرماه 1393 دومین جلسه از سلسه نشست های «فراز و فرود رشته مطالعات زنان»  با حضور زهره معینی و جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان مطالعات زنان در مقاطع مختلف از دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، رودهن، علوم تحقیقات، الزهرا و تربیت مدرس در سالن انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.

این نشست که با هدف هم اندیشی فارغ التحصیلان و دانشجویان این رشته برگزار شد، سه محور  آسیب شناسی رشته، موقعیت رشته مطالعات زنان در دانشگاه و نیز وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان را مورد توجه قرار داد. جمع بندی آسیب شناسی رشته مطالعات زنان در بندهای زیر خلاصه شد:

 • سیاسی شدن رشته مطالعات زنان
 • نبود پیوند بین این رشته و مسایل قومی ،نژادی و طبقاتی
 • عدم شناخت کافی بسیاری از وزارتخانها و ادارات تابعه از این رشته

در محور وضعیت رشته مطالعات زنان در دانشگاه ها نیز به موارد زیر اشاره شد:

 • نبود هیئت علمی مرتبط و مجرب
 • حذف اساتید برجسته و جانشین شدن اساتیدی که فاقد نگاه جنسیتی و دانش لازم هستند.
 • محدودیت منابع داخلی و نبود دسترسی به منابع خارجی و همچنین ناتوانی بسیاری از دانشجویان در استفاده از این منابع
 • بسیاری از متون فاقد پایه و اساس علمی هستند
 • عدم تنوع در گرایش ها و واحد های درسی
 • انتخاب عجولانه و برداشتهای سلیقه ایی در تبیین سرفصل ها
 • یکدست بودن سرفصلها بدون توجه به نیازهای زنان
 • ورود دانشجویان بدون انگیزه به این رشته
 • عدم پیش بینی دوره کار آموزی در این رشته
 • وجود قرائت و تفسیر خاص فقهی عدم اجازه به رویکردهای دگراندیش در امور زنان در  دانشگاه

در محور اشتغال نیز به موارد زیر اشاره شد:

 • حوزه کاری برای این رشته تعریف نشده
 • پروژه هایی در زمینه های مرتبط با این رشته تعریف نشده و از این تخصص استفاده نمی شود
 • امنیت شغلی برای راه یافتگان به بازار کار وجود ندارد.

در پایان این نشست حاضرین خواستاری پیگیری وضعیت و ارتقا این رشته از طرف معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری شدند.