جناب آقای اسماعیل خلیلی

بدینوسیله درگذشت پدرگرامی ‌تان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته و برای ایشان رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم. روحش شاد و یادش گرامی باد.
                                                                                     هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران