جناب آقای دکتر آزاد ارمکی

بدینوسیله درگذشت پدر گرامی ‌تان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته و برای ایشان رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم. روحش شاد و یادش گرامی باد.

                                                                                                                                 هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران