زمان برگزاری: 26 و 27 آذرماه 1393

مکان برگزاری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، نبش بزرگراه کردستان، ایوان شمس

برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران

همکاران و حامیان:انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن انسان شناسی ایران، انجمن جمعیت شناسی ایران، انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش، انجمن روانشناسی ایران، انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن ترویج علم، اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران، اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی معاونت اجتماعی شهرداری تهران، امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه  فرهنگ هنر و ارتباطات، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، خانه اندیشمندان علوم انسانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سازمان بهزیستی کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز آمار ایران، مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور، مرکز مطالعات و پژوهش های کودکان، نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهرا، معاونت امور زنان و خانواده سازمان ریاست جمهوری، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.

دبیر علمی: دکتر شیرین احمدنیا  

دبیر محور ویژه (آینده پژوهی اجتماعی و فرهنگی): تقی کمالی

فراخوان همایش (اهداف و محورها)

برنامه زمانی نشستها و میزگردهای همایش

برنامه تفصیلی نشست‌ ها و میزگردها

پوستر

خلاصه مقالات همایش

گزارش‌ برگزاری سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران