1 1زمان: 5 و 6 دی ماه 1391- ساعت 8:30 تا 18

مکان: تهران، خیابان استاد نجات اللهی، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی

برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران

همکاران و حامیان: خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن انسان‌شناسی ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جمعیت‌شناسی ایران، انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن روان شناسی ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه پژوهشی علوم اجتماعی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی مشهد، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، مرکز مطالعات و پژوهش­های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مرکز آمار ایران.

دبیر علمی: دکتر شیرین احمدنیا  

دبیر محور ویژه: دکتر بهرنگ صدیقی

دبیر اجرایی: احمد محمدزکی

 

فراخوان همایش (اهداف و محورها)

برنامه زمانی همایش

برنامه تفضیلی نشست‌ها و سخنرانی‌ها

خلاصه مقالات همایش

گزارش‌های برگزاری همایش