در مراسم هیجدهمین دوره اهدای جوایز ترویج علم ایران که همه ساله توسط انجمن ترویج علم ایران برگزار می شود، هیئت داوران به دلیل فعالیت و تلاش بی وقفه، مسئولانه، هدفمند، همه¬ جانبه، انسانی و اخلاقی در حوزه های دانشگاهی و عمومی برای بسط دانش جامعه شناسی و همچنین تعهد به تداوم کار فرهنگی، ترویجی و علمی و به ویژه توجه به مقولۀ سیاستگذاری علم و آموزش عالی جایزۀ ترویج علم سال 1396 را به جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و آموزش عالی و از کنشگران فعال انجمن جامعه شناسی ایران، تقدیم کرد. 

این موفقیت را به آقای دکتر فراستخواه و اجتماع علمی جامعه شناسی تبریک می گوییم و برای ایشان سلامتی و توفیق بیشتر آرزومندیم.

                                          انجمن جامعه شناسی ایران

 جایزه ترویج علم دکتر فراستخواه

 

اخبار مرتبط:

بیانیۀ هیئت مدیرۀ انجمن ترویج علم ایران به مناسبت هجدهمین دورۀ اهدای جایزۀ ترویج علم