بعد از ظهر روز برگزاری نکوداشت دکتر زنجانی زاده در دانشگاه فردوسی مشهد در روز چهارشنبه26 مهرماه 1396 نشست مدیران دفاتر استانی و دانشگاهی  انجمن و اعضای هیات مدیره از  ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این نشست سه نفر از اعضای هیات مدیره، دکتر زنجانی زاده و دکتر فرهنگ ارشاد از اعضای اسبق هیئت مدیره حضور داشتند . در این جلسه  مدیران دفاتر گزارشی درباره وضعیت موجود دفتر و امکانات بالقوه برای گسترش کمی وکیفی دفتر را ارایه کردند.
در پایان جلسه، شرکت کنندگان پرسش های خود را مطرح و هیئت مدیره ضمن  پاسخ دادن، خواستار ارایه پیشنهاد های حاصل از تجربه آنان شدند.
با هماهنگی دفتر خراسان انجمن جامعه شناسی ایران و شهرداری مشهد، شرکت کنندگان در نشست صبح روز پنج شنبه 27 مهرماه 1396 از یکی از مناطق حاشیه نشین شهر مشهد بازدید کردند و ضمن مشاهده مشکلات این حاشیه نشینان از نزدیک، درباره راه های حل مسئله و محدودیت ها و ظرفیت هایی که وجود دارد، گفتگو کردند.
 با توجه به استقبال مدیران از این نشست، قرار شد نشست های بیشتری به صورت منظم برگزار شود.

 

دفاتر استانی مشهد1

دفاتر استانی مشهد2

دفاتر استانی مشهد3

نشست دفاتر استانی مشهد4

نشست دفاتر استانی مشهد5

نشست دفاتر استانی مشهد6

اخبار مرتبط: