شماره‌ جدید ( بهار 1395 ویژه نامه انقلاب) مجله علمی- پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران با مقاله‌ های زیر منتشر شد.

  • بازشناسی انقلاب های بزرگ با تأکید بر شاخصه‌ها و ابعاد بین‌المللی آنها / مسعود اخوان کاظمی
  • چگونگی شکلگیری اصل ولایت فقیه به منزلة ساخت قدرت در جمهوری اسلامی / سید علیرضا بهشتی، مرضیه حاجی هاشمی
  • مطالعة تطبیقی عواملِ وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکست انقلاب مصر / محمدحسین پناهی، نیما شجاعی باغینی
  • شاهِ نفتی: نفت و سقوط رژیم پهلوی / علي محمد حاضری، محمد فکری
  • انقلابهای عربی: مطالعه ای تطبیقی  تاریخی  (دلالت هایی نظری درباب نظریه های متأثر از انقلاب اسلامی) / امیر عظیمی دولت آبادی
  • تأملی بر نسبت فمینیسم با انقلاب اسلامی ایران / نرگس نیکخواه قمصری

مقاله‌های این شماره از مجله مطالعات اجتماعی بزودی در سایت مجله به آدرس  jss-isa.ir در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

مجله مطالعات 1 95