تقدیر از انجمن 96در نشست روسای انجمن های علمی با معاونان پژوهشی و آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران که در روز سه شنبه 20 تیرماه 1396 در وزارت علوم برگزار شد، درباره نحوه مشارکت نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم سازی ها و مدیریت کشور بحث و گفتگو شد. در پایان این نشست از انجمن های برتر علمی در گروه های تخصصی علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی، هنر، بین رشته ای و علوم انسانی تقدیر شد.

در گروه تخصصی علوم انسانی همانند سال های گذشته انجمن جامعه شناسی ایران از جمله انجمن های برتر علمی شناخته شد و از آن تقدیر به عمل آمد.

امید است با تلاش،همدلی و همکاری بیشتر مدیران، کنشگران فعال و اعضای انجمن، شاهد موفقیت های بیشتر در انجام مسئولیت های علمی و اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران باشیم.

برای مشاهده متن لوح تقدیر انجمن اینجا را کلیک کنید.

 

اخبار مرتبط: