جامعه در آینه

جامعه در آینه گسل های اجتماعی یا ارزشها و هنجارها

تحلیلی در جامعه شناسی آموزش و پرورش

تالیف: دکتر پروین سازگارا (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

انتشارات: رز

معرفی کتاب:

کتاب با دو دیدگاه به تحلیل آموزش و پرورش در جهان و ایران می پردازد.

دیدگاه اول: بیان کننده نظر کسانی است که اعتقاد دارند آموزش و پرورش قادر به کم رنگ کردن نابرابری های جامعه به خصوص شکاف های طبقاتی و نابرابری های جنسیتی و قومی است. با توجه به این دیدگاه فضای فرهنگی و جغرافیایی ایران ترسیم و گزیده ای از تحقیقات بومی مطرح شده است.

دیدگاه دوم: با طرح نظریه های امیل دورکیم، کارل مارکس، ماکس وبر، همنوایی با ارزشها و هنجارهای جامعه را دنبال میکند و ما را متوجه این امر میسازد که آموزش و پرورش با این روند، خود به نوعی در بازتولید مشکلات سهیم است.

برای دانلود فایل تمام متن کتاب اینجا را کلیک کنید.

(این فایل با کسب اجازه کتبی از مولف و ناشر محترم توسط سایت انجمن جامعه شناسی ایران منتشر می‌گردد)