وقف و مطالعات شهر اسلامی

وقفتحقیق: پیام روشنفکر

گردآوری و برگردان مقالات: هما مداح،‌ پریسا روشنفکر

‏مشخصات نشر : تهران :مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران‏‫،۱۳۹۳.

‏مشخصات ظاهری: ‏‫[۲۲۶]ص.

شابک 978-600-6080-38-3

کتاب وقف و مطالعات شهر اسلامی مجموعه ای از 9 مقاله است؛ مقاله ای تحقیقی از پیام روشنفکر به همراه برگردان 8 مقاله ديگر که توسط همکاران ايشان هما مداح و پریسا روشنفکر در اين مجموعه گردآوری و تدوين شده است. طرح پژوهش در سال 1392 توسط دبيرخانه ی شهر اسلامی- ايرانی مستقردر مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران پذيرفته و حمايت شده و در سال 93 انتشار يافته است. اين کتاب سال 1394 کانديد جايزه ی جهانی تهران و برگزيده ی بخش کتاب هشتمین جشنواره برترین‌های مدیریت شهری شد.

اين اثر تحقيقی با دوهدف تهيه شده است نخست به منظور معرفی زمينه های پژوهشی رشته های مختلف حوزه ی مطالعات شهری در موضوع وقف که در مقاله ی پايانی کتاب اجمالا توسط محقق مورد بحث قرار گرفته است و در همين راستا معرفی و برگردان فارسی مقالات برگزيده ای در موضوعات مرتبط با هدف نخست.

مقالات اين کتاب به شرح ذيل است :

1-      وقف در شهر، رندی دگولهم

2-      مطالعات وقف در قرن بیستم: آخرین تحولات، میریام هوکستر

3-      وقف پشتیبان نظام اجتماعی (قرون شانزده تا بیست)، گابریل بائر

4-      هدیۀ قانونی: اوئرگتیسم یونانی و وقف عثمانی، انجین ایسین و الکساندر لوفوبر

5-      نهادهای اسلامی و حقوق مالکیت: مورد اوقاف خیری، مایا شاتزمیلر

6-      وصيتنامه ها، اسناد، قوانين: نذورات مدنی زنان در استانبول عثمانی، اينجين ايسين و ابرو اوستونداغ

7-      وقف و جنبه های سياسی اجتماعی ان، منظر کهف

8-      تقوای رباخوارانه: مناقشه در مورد وقف پول نقد در امپراطوری عثمانی، جان ای مندويل[1]

9-      وقف در مطالعات شهر اسلامی،پيام روشن فکر

 

لينک معرفی کتاب در وب سايت مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران