راهنمای اقدامات اجتماع محورراهنمای مقدماتی اقدامات اجتماع محور ارتقاء سلامت روان

مولف: پيام روشنفکر با همکاری دلارام علی و زينب محمودآبادی

شابک:978-600-96205-8-6-7

انتشارات پيمان دانش 1395

‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۱۲ص.

اين کتابچه يک راهنمای مقدماتی برای کارگزاران سلامت روان است که با رويکرد اجتماع محور سروکار دارند. ساختار کلی متن در دو فصل طرح ريزی شده است. فصل نخست به مباحث پايه و مفهومی مي پردازد که به کارِ توسعه ی بينش ما از موضوع می آيد و در فصل دوم مباحثی کاربردی تر عنوان شده است که در ميدان عمل به ما کمک خواهند کرد. هرکدام از فصول، بخش هایی دارند که تلاش شده توالی منطقی داشته باشد تا خواننده به تدريج با ابعاد و جوانب کار ارتباط برقرار کند، لذا اين اثر را بايد به عنوان يک کليت درنظر داشت که قطعات جورچين(پازل)ی را کنار هم قرار می دهد و پس از خواندن کل متن است که تصوير ما کامل خواهد شد. [از مقدمه  کتاب ....]