به اطلاع اعضای محترم انجمن جامعه شناسی ایران میرساند دفتر انجمن در تهران (واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) روزهای 5 و 6 دی ماه 1396 به دلیل برگزاری «چهارمین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» در دانشگاه علامه طباطبایی تعطیل می باشد.