گروه جامعه شناسی احساسات انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میکند:

بررسي احساسات ملي گرايانه در فيسبوك در زمينه رابطه تقابلي ميان ايران و عربستان

با حضور: زهره عزيزآبادي

زمان: يكشنبه ٣٠ مهرماه 1396 ساعت 15 الی 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران