گروه جامعه شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان) انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

بررسی ابعاد مادری (نشست ششم)

  • عنوان سخنرانی: ايدز، مادري و اسيب پذيري مضاعف زنان با حضور: دکتر شیرین احمدنیا (عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و مديركل پيشگيري از اسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور)
  • عنوان سخنرانی :روند گسترش HIV در كشور با تاكيد بر زنان(پيشگيري از انتقال HIV از مادر به کودک) با حضور: زهرا غلامی نژاد (کارشناس ایدز دانشگاه علوم پزشکی ایران)

زمان: 8 خرداد 1396، ساعت 15 الی 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران

بررسی ابعاد مادری نشست6