بررسی ابعاد مادری نشست5

 

گروه جامعه شناسی جنسیت(مطالعات زنان) پنجمین نشست از سلسه نشستهای بررسی ابعاد مادری برگزار می کند:

بهشت زیر پای مادران، شهر بر فراز سر مادران / سخنران: دکتر نیره توکلی (جامعه شناس و فعال حقوق زنان)

محورهای بحث:

  • مادری و تقدس غریزه
  • مادری و رشد جمعیت
  • مادران کارتن خواب یا گورنشین
  • مادری و شهر

مادری از جنس دیگر / سخنران: زهره زارع (فعال مدنی و مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرطه)

محور بحث: روایت تجربه مادرانگي مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرطه از دختران نیازمند سرپرست

زمان: دوشنبه 18 بهمن، ساعت: 17 الی 19

مکان: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران