گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ايران برگزار ميكند:

گردهمایی عمومی گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران

(بحث و تبادل نظر در مورد فعالیت ها و امکانات گروه و امكان همكارى بيشتر)

زمان: 10 بهمن 1395  ساعت 17 تا 19

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، پل گيشا، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، نيم طبقه اول، سالن انجمن جامعه شناسی ایران