به اطلاع اعضای محترم انجمن جامعه شناسی ایران و پژوهشگران محترم میرساند مهلت فراخوان مجله مطالعات اجتماعي ويژه جامعه‌شناسی روستایی تمدید شد. از دانشگاهيان و پژوهشگران دعوت مي‌شود كه مقالات خود را حداكثر تا تاريخ پایان آبان ماه 1396 به آدرس سامانه http://jss-isa.ir/ ارسال نمایند.

لازم به ذکر است نگارش مقالات مي‌بايست با توجه به معيارهاي مجلات علمي-پژوهشي و مناسب با فرمت مطالعات اجتماعي ايران و حجم آن کمتر از 8000 کلمه باشد (خواهشمند است در سامانه قسمت راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه فرمایید). مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد.

 

اخبار مرتبط: