صد و پنجاه و هفتمین شماره (January 2017)ایزاگرام، ماهنامه اطلاع رسانی انجمن بین ‌المللی جامعه ‌شناسی، منتشر شد. در این خبرنامه می‌توانید اخبار مربوط به برگزاری کنفرانسها، فرصت‌های انتشار و فرصت‌های آموزشی و شغلی را مطالعه کنید.

برای دریافت نسخۀ الکترونیکی خبرنامه اینجا کلیک کنید.