پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می کند:

نقد کتاب «مسئله فساد»

اثر پروفسور سیدحسین العطاس (اندیشمند شهیر مالزیایی)

باسخنرانی:

  • دکتر سیدجواد میری (عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)
  • دکتر قاسم پورحسن (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
  • وحیده صادقی (مترجم)

زمان: دوشنبه 4 اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت 11

مکان: پایین‌تر از میدان ولیعصر، ابتدای خیابان دمشق، شماره ۹، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

www.ricac.ac.ir

 نقد وبررسی کتاب مساله فساد